Utolsó 10 cikk
Tartson meg téged nekünk az Úr!Tartson meg téged nekünk az Úr!

 

 

          Vannak emberek, akik szikáron állják a történelem viharait, akár a sziklatörmelékkel megszórt székely földbe kapaszkodó fenyők és nem hajolnak meg a nagy időben.  

Légy az első aki kommentálja
A haza szolgálatábanA haza szolgálatában

     

 

          Éppen 150 évvel ezelőtt, 1868. június 18. látott napvilágot Kenderesen Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, egy olyan református család sarjaként, amely 1657 – ben nyerte el a nemességet Erdélyben.

Légy az első aki kommentálja
Voltunk, vagyunk és leszünk!Voltunk, vagyunk és leszünk!

 

 

          A Párizs melletti versailles-i kastély parkjában található Nagy – Trianon palotában, 1920. június 4 –én Magyarországot rákényszerítették egy olyan békeszerződésnek hazudott diktátum aláírására, melynek következtében elveszítette területének 71,5 (232.448 km2) és lakósságának 63, 5% - t (13 271 370 fő).

Légy az első aki kommentálja
Elismerték Székelyföld létezésétElismerték Székelyföld létezését

 

          A képviselőház után kedden 96 ellene és 9 mellette szóló szavazattal a román parlament szenátusa is elutasította Székelyföld területi autonómiájának a törvénytervezetét, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) dolgozott ki és Kulcsár - Terza József háromszéki képviselő terjesztett be az elmúlt esztendőben.  

Légy az első aki kommentálja
A megmaradás életerő kérdéseA megmaradás életerő kérdése

           

 

          A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.

Légy az első aki kommentálja
A magyar érdek és igazság védelmébenA magyar érdek és igazság védelmében

 

          Magyarországot és annak demokratikusan megválasztott kormányát gyalázták az Európai Parlament április 26 – án lezajlott ülésén, aljas rágalmak és hazugságok tömkelegét zúdítva rájuk. Minderre pedig a LIBE Bizottság, anyaországunkról szóló jelentéstervezetének az ismertetése szolgáltatott alkalmat és nyújtott lehetőséget. 

Légy az első aki kommentálja
Nem hagyhatjuk szó nélkülNem hagyhatjuk szó nélkül

 

          Az elmúlt nyolc esztendő legnagyobb kormány ellenes tűntetése zajlott szombaton este Budapesten. Joguk van hozzá, hiszen egy működő demokrácia ezt lehetővé teszi. Sokat mondó azonban, hogy erre mindössze hat nappal a FIDESZ – KDMP pártszövetség elsöprő, győzelmét hozó parlamenti választások után került sor.

 

Légy az első aki kommentálja
Az intő ukrán példaAz intő ukrán példa

 

          A Magyarországon vasárnap lezajlott parlamenti választás eredményei csak szombaton fognak majd véglegessé válni, azonban a leadott szavazatok 98% - a megszámlálása után az már kiderült, hogy a FIDESZ – KDMP koalíció elsöprő győzelmet aratott.  

Légy az első aki kommentálja
Fontoljuk megFontoljuk meg

 

 

          Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. És ez a folyamat visszafordíthatatlannak tűnik, mert megroppantották az egykor hatalmas és befolyásos nemzetek gerincét.Európa nyugati fele egyre nagyobb léptekkel rohan a vesztébe. 

Légy az első aki kommentálja
Nem adhatjuk felNem adhatjuk fel

 

          Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen nagypénteken bekövetkezett kereszthalálával Jézus megváltotta bűneitől az emberiséget. Vasárnapi feltámadása által pedig az elmúlás fölött is győzedelmeskedett és ezzel beteljesítette a próféciát.  

Légy az első aki kommentálja


2009 december 04 :: Publicisztika :: Nem a mi ünnepünk
Nem a mi ünnepünk


 

 

 

Nem a mi ünnepünk

 

 


           Háromszék prefektusa nehezményezte a megye és a város magyar vezetőinek távolmaradását a román nemzeti ünneptől. Tette mindezt a közszolgálati televízió híradójában. Az ország színe előtt. Természetesen, mint bárki másnak, neki is joga van a véleménynyilvánításhoz. Ennek módja és hangneme viszont megkérdőjelezhető. És nem szolgálja az általa fennhangon hirdetett békés együttélést sem. Mert nyilatkozatának magvát az elöljárók nemzeti hovatartozásának a ki és túlhangsúlyozása képezte. Mert egy szót sem ejtett az ideérkezett szélsőjobboldali román fiatalok magyarellenes felvonulásáról. Mert negatív üzenetet hordoz rólunk. Mert hozzájárul a mesterségesen szított román-magyar ellentét kiéleződéséhez.

 

 

 

 

 

 


           Számunkra december 1 különben is szomorú évforduló. És egyetlen jóérzésű román politikus sem várhatja el, hogy mi ünnepként éljük meg ezt a napot. De ha mégis, nagyfokú cinizmusról és pökhendiségről tesz tanúbizonyságot. Semmibe véve érzelmeinket. Semmibe véve emberi mivoltunkat. Hiszen édesanyánk elvesztésének napján nem ünnepelhetünk. Az ünnep örömöt és lelkesedést feltételez. Nekünk egyikre sincs okunk. Annál több viszont a gyászra és könnyhullatásra. Mert 91 évvel ezelőtt árvák maradtunk. Mert 91 évvel ezelőtt, akaratunktól függetlenül idegen gyámság alá helyeztek minket. Gyámjaink pedig gonosz mostohaként viselkednek velünk. Azóta is. Hiszen megszállták otthonainkat. Elkobozták értékeinket. Kisajátították vagyonunkat. Meggyalázták sírjainkat. Meghamisították történelmünket. Megfosztottak emberi méltóságunktól. Szolgává alacsonyítottak minket. Szülőföldünkön. Örülnünk kéne neki? Gyámjaink igazságtalanul büntettek és büntetnek minket. Még mindig. Kiszorítottak a hivatalokból. Megszüntették iskoláinkat. Felszámolták intézményeinket. Ellehetetlenítették egyházainkat. Lezüllesztették kultúránkat. Átformálták városainkat. Elüldözték, bezárták vagy kivégezték vezetőinket. Bilincsbe verték nyelvünket. Lelkesednünk kéne értük?

 

 

 

 

 

 


           Minden nemzetnek joga van ünnepelni. Joga van eldönteni, hogy ezt mikor és miért teszi. Viszont nincs joga, saját akaratát másokra kényszeríteni. Mert ami az egyiknek öröm, a másiknak bánat. Ami az egyiknek kezdet, a másiknak vég. Ami az egyiknek beteljesülés, a másiknak megsemmisülés. A békés együttélés érdekében, tartsuk hát tiszteletben egymás érzelmeit. Kölcsönösen. Mi ennek az elvárásnak eleget tettünk és teszünk. Önszántunkból és őszintén. Külső kényszer nélkül. A jelenlegi körülmények között viszont ez a legtöbb, amit a hatalom elvárhat tőlünk. Mert ahhoz, hogy ezt az országot a sajátunknak tekintsük, román részről sok még a tennivaló. Ahhoz érző lénynek kell, tekintsenek minket és nem élősködőnek. Embernek és nem baromnak. Sorstársnak és nem ellenségnek. Polgárnak és nem rabszolgának. Közösségnek és nem csürhének. Államalkotó nemzetnek, aki a románsággal közösen ennek az országnak a felvirágoztatásán munkálkodik, legjobb tudása szerint.
Mi, 2009. december 1-én is megmutattuk, hogy békében akarunk élni. Nem válaszoltunk a provokációra. Kitértünk az idegenből verbuvált csőcselék elől. Nem álltuk útjukat, mikor gyűlölettől habzó szájjal szidtak minket. Saját városunkban. És nem azért mert féltünk, hanem azért, mert ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk mi, erdélyi magyarok, székelyek, Sepsiszentgyörgy polgárai. Békeszeretők és toleránsak.

 

 

 

 

 

 

 

  
           Ami pedig a prefektust illeti, van miért szégyenkeznie. Hiszen semmit sem tett a gyűlöletkeltés megakadályozása érdekében. Annak ellenére, hogy nem csak a jó érzés, hanem kormánybiztosi mivolta is erre kötelezi. Ünnepi beszéde végén pedig megalázott és semmibe vett minket. Ugyanis csak román nemzettársaitól köszönt el. Csak nekik kívánt hosszú életet. Nyomatékosítva számunkra, hogy december 1 nem a mi ünnepünk.

 

 

 

Bedő Zoltán: A Háromszékben megjelent cikk, bővített változata.

 

 

 

További Képek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a www.kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]