Utolsó 10 cikk
Megbocsájtunk, de nem feledünkMegbocsájtunk, de nem feledünk

 

          A történelem folyamán nem csak messziről jött hordák fosztogatták és mészárolták le a magyarságot, hanem a területszerzési szándékkal ellenünk szövetkezett szomszéd népek is. És cselekedték ezt annak ellenére, hogy éppen a Magyar Királyság védőszárnyai alatt cseperedtek nemzetté.

Légy az első aki kommentálja
A küzdelem folytatódikA küzdelem folytatódik

 

          A nyugati világ kormányai, beleértve a szabadság és demokrácia védelmezőjének magát világszerte kikiáltó Amerikai Egyesült Államokét is, 1956 őszén már a kibontakozásának pillanatában elárulták a magyar forradalmat.

Légy az első aki kommentálja
Gondolatok egy évfordulónGondolatok egy évfordulón

 

          A szabadságvágyat és igényt nem lehet feledtetni, pótolni, vagy elfojtani. Sem megbilincselni, gúzsba kötni és leláncolni. De száműzni, börtönbe zárni, illetve elpusztítani sem.

Légy az első aki kommentálja
Örök főhajtás jár nekikÖrök főhajtás jár nekik

 

          Elődeink alakjának és tetteinek a felidézése nem csak erkölcsi kötelesség, hanem hosszútávon a siker záloga is. Úgy egyénenként, mint nemzetként. Hiszen erényeikből és hibáikból egyaránt tanulni lehet, emberi tartásuk pedig minket is helytállásra kötelez.

Légy az első aki kommentálja
A demokrácia megcsúfolásaA demokrácia megcsúfolása

 

 

          Rendőri erőszakba torkolt Katalóniában a vasárnap megtartott népszavazás, mely a jelenleg Spanyolországhoz tartozó tartomány függetlenségéről, vagy ennek elutasításáról volt hívatott dönteni.

Légy az első aki kommentálja
A németeknek elegük lettA németeknek elegük lett

 

          Vereségnek is beillő győzelmet aratott Németországban az Angela Merkel által vezetett CDU/CSU, vagyis a Kereszténydemokrata Unió és Bajor Keresztény – szociális Unió által alkotott pártszövetség a vasárnapi választásokon.

Légy az első aki kommentálja
Esély a megmaradásraEsély a megmaradásra

 

          Évtizedek óta egy ránk nézve végzetes folyamat, ingatlanjaink kiárusításának a cselekvő részvevői és ebből kifolyólag bűnrészesei vagyunk. Hiszen földjeink, erdeink, és házaink idegen kézbe történő juttatásának a megakadályozása helyett, inkább eladjuk őseink vagyonát.

Légy az első aki kommentálja
Gyűlöletszítás a hatalomért Gyűlöletszítás a hatalomért

         

          Kihasználva a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban való jelenlétét, az egyre erősödő magyarellenes hisztériáról, annak hátteréről és céljairól, semlegesítésének lehetőségeiről, valamint a magyar – román kapcsolatok jövőjéről faggattuk dr. Valentin Stant, a Bukaresti Egyetem Történelem Karának professzorát.

Légy az első aki kommentálja
Mi nem ünnepelhetünkMi nem ünnepelhetünk

 

          Újabb magyarellenes hisztériát váltott ki a román médiában Kelemen Hunor RMDSZ elnöknek ama kijelentése, mely szerint a románságnak el kell fogadnia, hogy mi nem fogjuk tudni és nem is akarjuk ünnepelni 1918-at.

Légy az első aki kommentálja
Államfő SzékelyföldönÁllamfő Székelyföldön

 

          Klaus Iohannis román államfő július 18 –n Hargita és Kovászna megyébe látogat, jelentette be meglepetésszerűen Madalina Dobrovolschi, az elnöki hivatal szóvivője.

Légy az első aki kommentálja


2009 december 04 :: Publicisztika :: Nem a mi ünnepünk
Nem a mi ünnepünk


 

 

 

Nem a mi ünnepünk

 

 


           Háromszék prefektusa nehezményezte a megye és a város magyar vezetőinek távolmaradását a román nemzeti ünneptől. Tette mindezt a közszolgálati televízió híradójában. Az ország színe előtt. Természetesen, mint bárki másnak, neki is joga van a véleménynyilvánításhoz. Ennek módja és hangneme viszont megkérdőjelezhető. És nem szolgálja az általa fennhangon hirdetett békés együttélést sem. Mert nyilatkozatának magvát az elöljárók nemzeti hovatartozásának a ki és túlhangsúlyozása képezte. Mert egy szót sem ejtett az ideérkezett szélsőjobboldali román fiatalok magyarellenes felvonulásáról. Mert negatív üzenetet hordoz rólunk. Mert hozzájárul a mesterségesen szított román-magyar ellentét kiéleződéséhez.

 

 

 

 

 

 


           Számunkra december 1 különben is szomorú évforduló. És egyetlen jóérzésű román politikus sem várhatja el, hogy mi ünnepként éljük meg ezt a napot. De ha mégis, nagyfokú cinizmusról és pökhendiségről tesz tanúbizonyságot. Semmibe véve érzelmeinket. Semmibe véve emberi mivoltunkat. Hiszen édesanyánk elvesztésének napján nem ünnepelhetünk. Az ünnep örömöt és lelkesedést feltételez. Nekünk egyikre sincs okunk. Annál több viszont a gyászra és könnyhullatásra. Mert 91 évvel ezelőtt árvák maradtunk. Mert 91 évvel ezelőtt, akaratunktól függetlenül idegen gyámság alá helyeztek minket. Gyámjaink pedig gonosz mostohaként viselkednek velünk. Azóta is. Hiszen megszállták otthonainkat. Elkobozták értékeinket. Kisajátították vagyonunkat. Meggyalázták sírjainkat. Meghamisították történelmünket. Megfosztottak emberi méltóságunktól. Szolgává alacsonyítottak minket. Szülőföldünkön. Örülnünk kéne neki? Gyámjaink igazságtalanul büntettek és büntetnek minket. Még mindig. Kiszorítottak a hivatalokból. Megszüntették iskoláinkat. Felszámolták intézményeinket. Ellehetetlenítették egyházainkat. Lezüllesztették kultúránkat. Átformálták városainkat. Elüldözték, bezárták vagy kivégezték vezetőinket. Bilincsbe verték nyelvünket. Lelkesednünk kéne értük?

 

 

 

 

 

 


           Minden nemzetnek joga van ünnepelni. Joga van eldönteni, hogy ezt mikor és miért teszi. Viszont nincs joga, saját akaratát másokra kényszeríteni. Mert ami az egyiknek öröm, a másiknak bánat. Ami az egyiknek kezdet, a másiknak vég. Ami az egyiknek beteljesülés, a másiknak megsemmisülés. A békés együttélés érdekében, tartsuk hát tiszteletben egymás érzelmeit. Kölcsönösen. Mi ennek az elvárásnak eleget tettünk és teszünk. Önszántunkból és őszintén. Külső kényszer nélkül. A jelenlegi körülmények között viszont ez a legtöbb, amit a hatalom elvárhat tőlünk. Mert ahhoz, hogy ezt az országot a sajátunknak tekintsük, román részről sok még a tennivaló. Ahhoz érző lénynek kell, tekintsenek minket és nem élősködőnek. Embernek és nem baromnak. Sorstársnak és nem ellenségnek. Polgárnak és nem rabszolgának. Közösségnek és nem csürhének. Államalkotó nemzetnek, aki a románsággal közösen ennek az országnak a felvirágoztatásán munkálkodik, legjobb tudása szerint.
Mi, 2009. december 1-én is megmutattuk, hogy békében akarunk élni. Nem válaszoltunk a provokációra. Kitértünk az idegenből verbuvált csőcselék elől. Nem álltuk útjukat, mikor gyűlölettől habzó szájjal szidtak minket. Saját városunkban. És nem azért mert féltünk, hanem azért, mert ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk mi, erdélyi magyarok, székelyek, Sepsiszentgyörgy polgárai. Békeszeretők és toleránsak.

 

 

 

 

 

 

 

  
           Ami pedig a prefektust illeti, van miért szégyenkeznie. Hiszen semmit sem tett a gyűlöletkeltés megakadályozása érdekében. Annak ellenére, hogy nem csak a jó érzés, hanem kormánybiztosi mivolta is erre kötelezi. Ünnepi beszéde végén pedig megalázott és semmibe vett minket. Ugyanis csak román nemzettársaitól köszönt el. Csak nekik kívánt hosszú életet. Nyomatékosítva számunkra, hogy december 1 nem a mi ünnepünk.

 

 

 

Bedő Zoltán: A Háromszékben megjelent cikk, bővített változata.

 

 

 

További Képek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a www.kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]