Utolsó 10 cikk
Tudatos rémhírkeltés?Tudatos rémhírkeltés?

 

          „Meg nem erősített hírek szerint, a mai napon megérkezett Sepsiszentgyörgyre a Románia által az EU követelésének megfelelően befogadott migránsok első ötvenfős csoportja, amelyet a városban telepített le a román hatalom."  

Légy az első aki kommentálja
Rágalmaz és félrevezetRágalmaz és félrevezet

 

          Háborús bűnök és népirtás nyilvános támogatása, illetve demagóg eszmék nyilvános hirdetése vádjával tett feljelentést a brassói táblabíróság mellett működő ügyészségen Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője, Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke ellen

Légy az első aki kommentálja
A közös imádság felhajtó ereje.A közös imádság felhajtó ereje.

 

Amint a testnek, úgy a léleknek is szüksége van táplálékra, melynek alapját, mint kenyérben a kovász, az Ige képezi. Hiszen van-e, lehet-e, bárminek mélyebb szellemi és igazságtöltete, mint Isten kimondott, kinyilatkoztatott, vagy megtestesült szavának?

Légy az első aki kommentálja
Szabadságot követelünk!Szabadságot követelünk!

 

          Hétfő esti maratoni ülésén, a Szociáldemokrata Párt Országos végrehajtó Bizottsága megvonta a támogatást Mihai Tudose kormányfőtől, aki ezt követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond. Mi, erdélyi magyarok akár örülhetnénk is a hír hallatán, hiszen megszabadultunk a székelyeket akasztással fenyegető miniszterelnöktől, de sajnos erre semmi okunk.

Légy az első aki kommentálja
Példaképünk marad Példaképünk marad

 

          Születésének 110. évfordulóján (1908. január 8.) Gróf Czegei Wass Albert erdélyi nagybirtokosra, katonatisztre, íróra, költőre, közéleti személyiségre és politikusra emlékezünk. Egy olyan egyéniségre, aki a vészterhelt 20. század legsötétebb időszakaiban is erkölcsi fáklyaként lobogva mutatta az irányt amerre haladnunk kellett és az utat, amelyen a fényre juthatunk.

Légy az első aki kommentálja
A kormányfőnek távozni kellA kormányfőnek távozni kell

 

 

          Amennyiben a székely zászlót kitűzik a helyi intézményekre, mellette fognak lógni a helyi felelősök is – fenyegette meg Mihai Tudose a székelyeket a Realitatea hírtelevízió egyenes adásában.

Légy az első aki kommentálja
Madéfalva üzeneteMadéfalva üzenete

 

          1764. január 7. vérrel íródott be a székelység történelmébe. E nap hajnalán, ugyanis Madéfalván több száz ártatlan személyt, köztük gyermekeket, asszonyokat és öregeket gyilkoltak halomra báró Siskovicz (mások szerint Siskovics vagy Siskowich) József altábornagy parancsára, Caratto osztrák császári ezredes katonái.

Légy az első aki kommentálja
Embert próbáló időkEmbert próbáló idők

 

          Óesztendő vége és az újnak kezdete a vissza, illetve magunkba tekintés, összegzés és számadás időszaka kell, hogy legyen. Csak így tudjuk ugyanis megállapítani, hogy földi létünk vándorútján most éppen hol járunk, és milyen irányba tartunk.

Légy az első aki kommentálja
Cinkos magyarellenességCinkos magyarellenesség

 

          Az ünneplés egy természetes emberi szükséglet, ezért egyénnek és közösségeknek egyaránt jogában áll, mint ahogy az erre okot adó esemény kiválasztása is. Ez utóbbi során viszont tekintettel kellene lenni mások érzékenységére is.

Légy az első aki kommentálja
Románia nem jogállamRománia nem jogállam

 

          November 15 – én Sepsiszentgyörgyön újra bebizonyosodott, hogy Románia nem jogállam, hiszen egy olyan ország, melyben csendőr bakanccsal tiporják el a magyar nemzeti közösség akaratát, nem nevezhető annak.

Légy az első aki kommentálja


2009 december 04 :: Publicisztika :: Nem a mi ünnepünk
Nem a mi ünnepünk


 

 

 

Nem a mi ünnepünk

 

 


           Háromszék prefektusa nehezményezte a megye és a város magyar vezetőinek távolmaradását a román nemzeti ünneptől. Tette mindezt a közszolgálati televízió híradójában. Az ország színe előtt. Természetesen, mint bárki másnak, neki is joga van a véleménynyilvánításhoz. Ennek módja és hangneme viszont megkérdőjelezhető. És nem szolgálja az általa fennhangon hirdetett békés együttélést sem. Mert nyilatkozatának magvát az elöljárók nemzeti hovatartozásának a ki és túlhangsúlyozása képezte. Mert egy szót sem ejtett az ideérkezett szélsőjobboldali román fiatalok magyarellenes felvonulásáról. Mert negatív üzenetet hordoz rólunk. Mert hozzájárul a mesterségesen szított román-magyar ellentét kiéleződéséhez.

 

 

 

 

 

 


           Számunkra december 1 különben is szomorú évforduló. És egyetlen jóérzésű román politikus sem várhatja el, hogy mi ünnepként éljük meg ezt a napot. De ha mégis, nagyfokú cinizmusról és pökhendiségről tesz tanúbizonyságot. Semmibe véve érzelmeinket. Semmibe véve emberi mivoltunkat. Hiszen édesanyánk elvesztésének napján nem ünnepelhetünk. Az ünnep örömöt és lelkesedést feltételez. Nekünk egyikre sincs okunk. Annál több viszont a gyászra és könnyhullatásra. Mert 91 évvel ezelőtt árvák maradtunk. Mert 91 évvel ezelőtt, akaratunktól függetlenül idegen gyámság alá helyeztek minket. Gyámjaink pedig gonosz mostohaként viselkednek velünk. Azóta is. Hiszen megszállták otthonainkat. Elkobozták értékeinket. Kisajátították vagyonunkat. Meggyalázták sírjainkat. Meghamisították történelmünket. Megfosztottak emberi méltóságunktól. Szolgává alacsonyítottak minket. Szülőföldünkön. Örülnünk kéne neki? Gyámjaink igazságtalanul büntettek és büntetnek minket. Még mindig. Kiszorítottak a hivatalokból. Megszüntették iskoláinkat. Felszámolták intézményeinket. Ellehetetlenítették egyházainkat. Lezüllesztették kultúránkat. Átformálták városainkat. Elüldözték, bezárták vagy kivégezték vezetőinket. Bilincsbe verték nyelvünket. Lelkesednünk kéne értük?

 

 

 

 

 

 


           Minden nemzetnek joga van ünnepelni. Joga van eldönteni, hogy ezt mikor és miért teszi. Viszont nincs joga, saját akaratát másokra kényszeríteni. Mert ami az egyiknek öröm, a másiknak bánat. Ami az egyiknek kezdet, a másiknak vég. Ami az egyiknek beteljesülés, a másiknak megsemmisülés. A békés együttélés érdekében, tartsuk hát tiszteletben egymás érzelmeit. Kölcsönösen. Mi ennek az elvárásnak eleget tettünk és teszünk. Önszántunkból és őszintén. Külső kényszer nélkül. A jelenlegi körülmények között viszont ez a legtöbb, amit a hatalom elvárhat tőlünk. Mert ahhoz, hogy ezt az országot a sajátunknak tekintsük, román részről sok még a tennivaló. Ahhoz érző lénynek kell, tekintsenek minket és nem élősködőnek. Embernek és nem baromnak. Sorstársnak és nem ellenségnek. Polgárnak és nem rabszolgának. Közösségnek és nem csürhének. Államalkotó nemzetnek, aki a románsággal közösen ennek az országnak a felvirágoztatásán munkálkodik, legjobb tudása szerint.
Mi, 2009. december 1-én is megmutattuk, hogy békében akarunk élni. Nem válaszoltunk a provokációra. Kitértünk az idegenből verbuvált csőcselék elől. Nem álltuk útjukat, mikor gyűlölettől habzó szájjal szidtak minket. Saját városunkban. És nem azért mert féltünk, hanem azért, mert ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk mi, erdélyi magyarok, székelyek, Sepsiszentgyörgy polgárai. Békeszeretők és toleránsak.

 

 

 

 

 

 

 

  
           Ami pedig a prefektust illeti, van miért szégyenkeznie. Hiszen semmit sem tett a gyűlöletkeltés megakadályozása érdekében. Annak ellenére, hogy nem csak a jó érzés, hanem kormánybiztosi mivolta is erre kötelezi. Ünnepi beszéde végén pedig megalázott és semmibe vett minket. Ugyanis csak román nemzettársaitól köszönt el. Csak nekik kívánt hosszú életet. Nyomatékosítva számunkra, hogy december 1 nem a mi ünnepünk.

 

 

 

Bedő Zoltán: A Háromszékben megjelent cikk, bővített változata.

 

 

 

További Képek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentárok ( 0 )
Kommentáld
Lépj be a kontódba, hogy kommentáld ezt a cikket. ha még nincs kontód a www.kikelet.ro -n feliratkozhatsz itt
Login:

Elfelejtetted a jelszavad?


[ Vissza ]